top

Kancelaria Tłumacza w odróżnieniu od biur zajmującym się pośrednictwem w zakresie tłumaczeń jest reprezentowana przez tłumacza przysięgłego języków niemieckiego niderlandzkiego wpisanego pod numerem  TP/278/05 na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kancelaria realizuje także bezpośrednio tłumaczenia z zakresu języka angielskiegofrancuskiego. Tłumaczenia pisemne  i ustne realizowane są obszarze całego kraju jak i za granicą.

Materiał przeznaczone do tłumaczenia można  dostarczyć w formie skanów, zdjęć cyfrowych lub pocztą tradycyjną, jak również faksem czy osobiście na adres siedziby kancelarii.

  • Wycena w przeciągu 25 min.! – bez pobierania wynagrodzenia
  • Tłumaczenia odsyłane są pocztą priorytetową. Inne niż priorytetowe przesyłki pocztowe jak np. kurierskie płatne przez zamawiającego.
  • Godziny pracy: 9:00 – 16:30 (soboty.: 10:00 -13:00)
  • Nagłe przypadki można zgłaszać telefonicznie  +48 602 791 332

Dane bankowe:

Bank BPH S.A.
nr konta: 80 1060 0076 0000 3070 0125 1492
Swiftcode: BPHKPLPK

Odbiorca: Witold Wójcik, ul. Lwowska 2/29, 30-548 Kraków

NIP: 735 165 09 45

Sposoby płatności dla klientów indywidualnych:
Gotówką, przedpłata (na podstawie faktury pro-forma), za pobraniem (z doliczeniem 16,60 zł brutto)